Fornyelse af tilladelse

Våbentilladelse

Hvordan ansøger jeg om våbentilladelse?
I denne vejledning tager vi udgangspunkt i en jæger,

der søger en tilladelse til køb af våben/lyddæmper via

www.politi.dk.

 

Våbentilladelser kan ansøges elektronisk på 3 forskellige hjemmesider:

 

www.politi.dk

 

www.virk.dk

 

www.borger.dk

 

I denne vejledning benytter vi www.politi.dk, hvor vi vil søge om våbentilladelse til en riffel.

 

På www.politi.dk skal du åbne fanen 'Borgerservice' og klikke på 'Våbentilladelse'. I den menu er der en vejledning til ansøgning om våbentilladelse samt link til de elektroniske blanketter, der skal bruges ved diverse ansøgninger. Det er ikke alle ansøgninger, der er digitale endnu, men politiet arbejder på en generel digitalisering af ansøgninger i lighed med andre offentlige myndigheder.

 

I menuen under 'Våbentilladelse' vælges 'Ansøgning' om tilladelse til køb af skydevåben og ammunition, samt bære/anvende skydevåben. Nu åbnes der en menu, hvor du skal indtaste dine personlige oplysninger. Hvis du i forvejen har en våbentilladelse, du har betalt 840 kroner for, skal du indtaste denne våbentilladelses journalnummer sidst i denne menu for at opnå 50 procent rabat på efterfølgende våbentilladelser.

 

I næste menu indtaster du formålet med våbenkøbet, som i vores tilfælde er jagt. Samtidig oplyser du, hvilken tilladelse, du ansøger om: 'køb af våben', 'Bæretilladelse' eller 'Flere ejere'. I vores tilfælde vælger vi 'Køb af våben'.

 

I næste menu skal vi oplyse, hvem sælger er, om der er en person eller et registeret selskab som f.eks. en våbenforretning. Herefter indtastes oplysninger på sælger. Husk, at du skal oplyse et telefonnummer til sælger og et CVR nummer på det registrerede selskab.

 

I næste menu skal du oplyse, om opbevaringsadressen er en anden, end den du har oplyst som ansøger. I vores tilfælde er adressen den samme, og vi sætter flueben i 'Samme som ansøger'.

 

I næste menu skal du oplyse, hvilket våben mv. du søger tilladelse til. Denne menu er lidt mere kompliceret, da der vil være felter, som du ikke kan udfylde, da du ikke altid har oplysningerne. Som udgangspunkt skal du altid udfylde følgende:

 

Våbenfabrikat: f.eks. Blaser, Tikka, Sako, Mauser.

 

Model: f.eks. R8, 98, 03.

 

Fabrikationsnummer: dette kan bestå både af bogstaver og tal og kan være fra få til mange cifre.

 

Våbenart: Her kan man vælge flere våbentyper, men for jægere er det følgende, der er interessante:

 

Riffel: denne dækker alle jagtrifler.Kombinationsvåben: denne dækker alle typer af kombinationsvåben.Lyddæmper: Denne dækker alle typer af lyddæmpere.Salonriffel: Denne dækker våben med randtænding.Vekselsæt/pibe: Denne bruges, når der søges om tilladelse til en jagtriffel med vekselpibe.Signalpistol/revolver: Denne dækker ansøgninger om tilladelse til signalpistol/Signalrevolver/Dommyskyder.

 

NB: Hvis du skal anmelde køb af haglgevær (glatløbet haglgevær) eller luftgevær med større kaliber end 4,5 mm, så skal du anvende særlige blanketter til det. De findes også elektronisk og hedder:

 

Anmeldelse af erhvervelse/køb af glatløbet haglgevær og vekselsæt hertil

 

Anmeldelse af erhvervelse/køb af luft- og fjedervåben og vekselsæt hertil

 

Ladesystem: Her vælges våbnets ladesystem med en af 4 muligheder: Enkeltlader, Repeter, Halvautomatisk, Ikke Relevant. Ikke relevant vælges, hvis du f.eks. ansøger om tilladelse til lyddæmper

 

Kaliber: Her oplyses våbenets kaliber. Er det et kombinationsvåben eller en jagtriffel med vekselpibe oplyses begge kalibre f.eks. 9,3x62 -.222 eller 20/76 – 7x65R

 

Totallængde: Her oplyses totallængde på våbnet målt fra kolben til mundingen. Ansøger man om tilladelse til en lyddæmper, er det længden på lyddæmperen, der skal oplyses. Længden oplyses i cm.

 

Pibelængde: Her oplyses pibens længde i cm målt fra mundingen til enden af patronkammeret. Ansøger du om tilladelse til en lyddæmper skrives 0 i dette felt.

 

De ovenstående oplysninger skal altid med i ansøgningen. De øvrige felter skal udfyldes, hvis du har oplysningerne, hvis du ikke har oplysningerne, udfyldes feltet med en streg.

 

I næste menu skal du bekræfte, at de oplysninger, du har indtastet, er korrekte og samtidig vedhæfte en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen er en erklæring, hvor du som ansøger giver politiet tilladelse til at undersøge eventuelle strafbare forhold, som gør, at du ikke kan få våbentilladelse.

 

Samtykkeerklæringen skal først printes ud og udfyldes med navn, dato, CPR-nummer og underskrift. Herefter skal erklæringen scannes og gemmes på computeren, eller du kan vælge at tage et billede af samtykkeerklæringen og sende det som fil til din mail. Filen vedhæftes ansøgningen om våbentilladelse via menupunktet 'Vedhæft samtykkeerklæring', hvor du klikker på 'Gennemse' og vælger filen. Filen bør være i JPG, JPEG eller PDF format for at sikre, at filen kan læses af modtageren.

 

NB: Der er nødvendigt at have samtykkeerklæringen klar som fil, inden du udfylder den elektroniske ansøgning om våbentilladelse. Årsagen er, at systemet lukker ned efter et stykke tid uden aktivitet, og det er de færreste, der kan nå at printe samtykkeerklæringen, udfylde og underskrive denne og scanne erklæringen, inden systemet lukker ned.

 

Samtykkeerklæringen kan i skrivende stund kun hentes via den elektroniske ansøgning, under menuen 'Bekræft oplysninger'.

 

Politiet arbejder pt. på en løsning, hvor det bliver muligt at give sit samtykke elektronisk.

 

I næste menu skal man betale med sit betalingskort for de tilladelser, som er pålagt afgift. Afgiftsfrie tilladelser skal der naturligvis ikke betales for.

 

Herefter modtager du en kvittering for betaling, samt at du har indsendt ansøgningen.

 

Følgende tilladelser af interesse for almindelige jægere er ikke digitale endnu. Derfor skal disse blanketter printes ud og udfyldes på gammeldags vis og sendes med posten til enten ACØ eller ACV:

 

Ansøgning om Våbenpas

 

Denne ansøgning bruges ved ansøgning om våbenpas

 

Våbenbilag til Våbenpas

 

Denne ansøgning udfyldes på hvert af de våben, som du ønsker i våbenpasset. Husk i den forbindelse, at har du glatløbede haglvåben i våbenpasset, så skal våbenpasset for at være gyldigt, opdateres hos politiet en gang årligt, når du modtager dit nye jagttegn. I forbindelse med opdateringen skal der udfyldes et våbenbilag på alle glatløbede haglvåben i våbenpasset.

 

Ansøgning om godkendelse af jagtforeninger til at give våbenpåtegning

 

Denne ansøgning bruges af jagtforeninger, som ønsker at kunne lave våbenpåtegninger til medlemmer, som ikke har jagttegn og som ønsker at erhverve et haglgevær til flugtskydning.

 

Ansøgning om erhvervsmæssig køb og salg af våben og ammunition. Denne ansøgning bruges af jagtforeninger som driver skydebaner og som i forbindelse med driften sælger og opbevarer patroner.

 

Samtykkeerklæring for forældremyndighedsindehavere. Denne blanket bruges, når en person under 18 år søger om våbentilladelse.

 

Nyheder