Sandbæk plantage

 

 

 

Jagt i Sandbæk Plantage 2021-2022

 

Orinteringsmødet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundet covid-19-reglerne er orienteringsmødet i år aflyst.

 

 

 

Ønsker man at deltage i jagten 2021/2022, bedes .

 

man indbetale 700,00kr senest den 31marts på                 

  kontonr. 5997-1042821 ( skriv venlist navn på).

 

Eneste krav er at du er bosiddende i Ringkøbing- Skjern kommune og er medlem af en af følgende fire jagtforeninger:Herborg/videbæk-Nr.Vium/Troldhede-Spjald/Brejning-Grønbrerg.                                                Opfylder du disse krav, og ønsker du at være nyt medlem i jagten, bedes du kontakteTommy Clausen på tlf.20836100.

 

 

Gæstekort kan købes af jagtdeltagere. Der er 5 stk.til hver jagt, untaget PR-jagten (150,00kr. pr. stk.) . Kontakt Hans Brunsgaard for gæstekort på tlf. 21914693.

lodtrækning om bukkejagten sker den 9 april. De heldige får personlig besked ultimo april.

Den 21-08-2021 holder vi den årlige skydetræning, som skydes i gang kl. 13,00

på den herlige Sandbæk bane .

Du er velkommen til at tage en kammerat med

der han købes pølser og øl/vand.

Patroner  kan købes .

Håber vi får en hyggelig dag .

Med Jægerhilsen Sandbækudvalget.

(OBS. Til medlemer af sandbæk jagt, udleveres gratis 2 skydekort og 3 æsker  patroner)


Jagtdage i Sandbæk plantage
 

 Dato dag  KL. Mødested  Hund  Bemærkning  Jagtleder 
17-10-2021  Søndag  9,30  Klubhuset Flygtskydningbanen      Hans Brunsgård 
07-11-2021 Søndag   9,30 Klubhuset Flygtskydningbanen    PR.jagt * Hans Brunsgård 
 05-12-2021 Søndag   9,30  Klubhuset Flygtskydningbanen      Hans Brunsgård 
02-01-2022 Søndag   9,30 Klubhuset Flygtskydningbanen      Hans Brunsgård 
 23-01-2022 Søndag  9,30  Klubhuset Flugtskydningsbanen      Hans Brunsgård 

 

* PR Jagt. Nye jægrer fra Ringkjøbing Skjern kommune der har erværvet jagttegn det seneste år, kan tilmelde sig til denne jagt

Tilmelding til jagtleder Hans Brunsgaard på TLF 21914693 

 

Mellem såterne føres alle hundene i snor 

 

Jagtudvalgets medlemmer

 

 

Grønbjerg Jagtforening Spjald-Brejning jagtforening NR.Vium Troldhede Jagtforening Herborg Videbæk Jagtforening

Olav Therkildsen
 60916177

Karl Bach
22856521

Niels Beck Jensen

51200270

Torben Haugaard

22462555

Anders Therkildsen

53644213

Hans Brunsgaard
21914693
Eske Hansen
40767114
Per B Kristensen
23284653
       

 

 siden er opdateret den 18-03-2019

Jagtudvalget for Sandbæk Plantage

 

 

1.   Jagt i Sandbæk er åben for jæger der er medlem af henholdsvis Herborg-Videbæk, Nr.Vium-Troldhede, Grønbjerg og
       Spjald Brejning jagtforening og som er bosiddende i Ringkjøbing-Skjern kommune.

 

2.   Hvert af overnævnte foreninger vælger to medlemmer til jagtudvalget.

 

3.   Jagtudvalget tilrettelægger jagterne og sørger for vildtplejen.

 

4.   Jagtudvalget konstituerer sig selv med formand, kasser, sekertær,hunde kordinator og fodermester.

 

5.   Jagtudvalget træffer så vidt mulig afgørelser i enighed. Eventuel uenighed afgøres ved almendelig stemmeflertal.
      Ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende. Sådanne sager skal fremlægges til drøftelse på
      orienteringsmødet og skal her til orienterende afstemning.

 

 

6.   Jagtudvalget fastsætter hvert år deltagerbetalingen.

 

7.   Alle betaler samme pris for jagten, uanset ung jæger eller pensionist.

 

8.   Der afholdes orienteringsmøde ultimo febuar eller primo marts. På mødet kan der ske indtegning og betaling for jagterne.
      Kun medlemmer der har betalt har stemmeret ved en eventuel orienterende afstemning.

 

9.   På orienteringsmødet vældes jagtlederen, blandt de otte udvalgsmedlemmer.

 

10.  Udvalget udarbejder en årlig vildtudbyttestatistik, og aflægger beretning på orienteringsmødet.

 

11.  Udvalget fører regnskab og fremlægger dette på orienteringsmødet. Jagtselskabets kassebeholdning pr. 31/12 bør
      være et års jagtleje.

 

12.  Ved opløsning af selskabet fordeles en eventuelt kassebeholdning blandt de fire foreninger i forhold til deltagerantallet 
      på de seneste 3 års jagter.

 

13.  Der afholdes jagtdr i henhold til jagtlejekontrakten.

 

14.  Deltagerantallet i jagtkonsotiet kan max være 60,dog max 45 jæger på hver jagt. Om nødvendig oprettes en venteliste.

 

15.  Jagtudvalget udvælger hundeførere blandt de der ønsker at deltage i jagtselskabet. Hundeførerne får skriftlig desked
       på hvornår de skal drive. Driverne må bytte indbyrdes når hunde kordinatoren underrettes.

 

16.  Deltagerbetalingen sker senest den 31/3. Undtaget er dog jagttegnaspiranter der består jagtårøven efter denne dato.

 

Revideret den 24-02-2017

 

 

 

 

Nyheder